Phạm Quang Phúc

 

Phạm Quang Phúc là hoạ sĩ minh hoạ tự do, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Anh dùng phần lớn thời gian của mình để minh hoạ và sáng tác sách tranh cho các nhà xuất bản Việt Nam và nước ngoài. Hầu hết các tác phẩm do Quang Phúc vẽ là kể về các thế giới trong trí tưởng tượng, bay bổng và giàu cảm hứng.